«
»

آشنایی با فرآیند فروش کالا و خدمات به دستگاه های دولتی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

آموزش مجازی اینکوترمز ۲۰۲۰

آموزش مجازی اینکوترمز ۲۰۲۰( این دوره به صورت مجازی و آنلاین برگزار خواهد شد ) تاریخ برگزاری :  شنبه ۱۶ فروردین - یک شنبه ۱۷ فروردین - شنبه ۲۳ فروردین ساعت ۱۷ تا ۲۰ به مدت ۹ ساعت   مدرس : جناب آقای رحیم محترم دكتراي مديريت بازاریابی بین الملل از دانشگاه تهــران و کارشناس ارشد امور ادامه

 

مدرس :آقای محمد داودی

  • مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان
  • کارشناس اجرایی و مدرس مورد تایید پروژه آموزش سامانه ستاد در استان اصفهان

سرفصل و محتوا:

  • نحوه دریافت اسناد مناقصه
  • نحوه بارگزاری اسناد و شرکت در مناقصه
  • چگونگی شرکت موثر در استعلام ها
  • راهکارهای موفقیت در پاسخ به استعلام های دولتی

Tags: , , , ,

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com