«
»

برگزاری دوره جعبه ابزار مدیریت کسب و کار برای مدیران شرکت ها و تعاونی های حوزه کشاورزی

آموزش مجازی اینکوترمز ۲۰۲۰

آموزش مجازی اینکوترمز ۲۰۲۰( این دوره به صورت مجازی و آنلاین برگزار خواهد شد ) تاریخ برگزاری :  شنبه ۱۶ فروردین - یک شنبه ۱۷ فروردین - شنبه ۲۳ فروردین ساعت ۱۷ تا ۲۰ به مدت ۹ ساعت   مدرس : جناب آقای رحیم محترم دكتراي مديريت بازاریابی بین الملل از دانشگاه تهــران و کارشناس ارشد امور ادامه

دوره جعبه ابزار مدیریت کسب و کار

دوره جعبه ابزار مدیریت کسب و کارسه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰

مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان به عنوان مدرس دوره جعبه ابزارمدیریت کسب و کار که با حضور تعدادی از مدیران شرکت ها و تعاونی های حوزه کشاورزی در ساختمان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شده بود گفت: با ابزارهای قبل نمی توان مشکلات کسب و کارهای امروزی را برطرف کرد.

میرجمالی در این دوره آموزشی ۴ ساعته ضمن اشاره به بایدها و نبایدها در مدیریت کسب و کار و لازمه های آن در بازار امروز، به حدود ۳۲ ابزار مهم و اثربخش در مدیریت و توسعه کسب و کار اشاره کرد و حاضران در دوره که از طرف ارگان ها و تشکل های مرتبط با سازمان جهاد کشاورزی استان بودند، با مشارکت در مطالب ، تقاضای برگزاری چنین دوره هایی برای اعضا یخود شدند.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com