«
»

تجارت الکترونیک

آخرین دیدگاه‌ها

  در دپارتمان فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ، رویدادهای آموزشی با هدف زیر طراحی و برگزار می گردد :

  • شناخت ابزارها و توانمندی های موجود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • شیوه استفاده از فضای مجازی و فرصت های پیش رو در راستای ایجاد، مدیریت و توسعه کسب و کار
  • تجارت الکترونیک و تحول ایجاد شده در مدیریت کسب و کار

  دوره و سمینارهایی که در این دپارتمان طراحی و برگزار می‌گردد:

  کد دوره نام دوره طول مدت عمليات
  EC-1
  بررسي راهکارهاي ايجاد امنيت در تجارت الکترونيک
  6 ساعت
  رزرو
  EC-152
  تکنيک هاي جستجو موثر در اينترنت
  3 ساعت
  رزرو
  EC-186
  راهکارهاي مديريت کسب وکار و سودآوري در سايت علي بابا
  6 ساعت
  رزرو
  EC-191
  همايش تخصصي بهبود و توسعه پايدار کسب و کار هاي الکترونيکي
  8 ساعت
  رزرو
  EC-207
  دوره جامع ديجيتال مارکتينگ
  15 ساعت
  رزرو
  EC-229
  چگونه با تبليغ در رسانه هاي آنلاين درآمد خود را افزايش دهيم ؟
  3 ساعت
  رزرو
  EC-255
  اصول و راهکارهاي موفقيت در ديجيتال مارکتينگ در سال 2017
  15 ساعت
  رزرو
  EC-175
  اصول و ساختار راه اندازي تجارت الکترونيکي در کسب و کار
  15 ساعت
  رزرو
  EC-346
  آشنايي با مهارت هاي توليد محتوا و ارتقاي SEO در بازاريابي الکترونيکي
  8 ساعت
  رزرو
  EC-376
  پرورش کارشناس خبره بازاريابي ديجيتال
  65 ساعت
  رزرو
  EC-377
  اصلاحيه دوره جديد
  8 ساعت
  رزرو
  EC-384
  اصول و تکنيک هاي استفاده از شبکه اجتماعي حرفه اي لينکدين
  5 ساعت
  رزرو

  کد دوره نام دوره طول مدت عمليات
  SI-23
  سامانه ستاد -سامانه خريد مقام تشخيص و کارپرداز
  3 ساعت
  رزرو
  SI-26
  سامانه ستاد -سامانه خريد تکميلي
  3 ساعت
  رزرو
  SI-27
  سامانه ستاد -سامانه جامع مناقصه
  3 ساعت
  رزرو
  SI-28
  سامانه ستاد -سامانه جامع مناقصه تکميلي
  3 ساعت
  رزرو
  SI-29
  سامانه ستاد -سامانه جامع مزايده
  3 ساعت
  رزرو
  SI-40
  آموزش خصوصي مناقصه گران سامانه ستاد
  3 ساعت
  رزرو
  SI-134
  سامانه ستاد - جلسه ثبت نام
  2 ساعت
  رزرو
  SI-135
  سامانه ستاد - جلسه توجيهي رابطين
  2 ساعت
  رزرو
  SI-136
  آموزش خصوصي مزايده گران سامانه ستاد
  3 ساعت
  رزرو
  SI-177
  آموزش خصوصي تامين کنندگان سامانه ستاد
  3 ساعت
  رزرو
  SI-309
  روش هاي نوين تامين و تدارک در سازمانها-مقدماتي
  6 ساعت
  رزرو
  SI-310
  روش هاي نوين تامين و تدارک در سازمانها-پيشرفته
  9 ساعت
  رزرو
  SI-383
  روش هاي نوين تامين و تدارک در سازمانها-متوسطه
  3 ساعت
  رزرو