«
»

تجارت الکترونیک

در دپارتمان فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ، رویدادهای آموزشی با هدف زیر طراحی و برگزار می گردد :

  • شناخت ابزارها و توانمندی های موجود در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • شیوه استفاده از فضای مجازی و فرصت های پیش رو در راستای ایجاد، مدیریت و توسعه کسب و کار
  • تجارت الکترونیک و تحول ایجاد شده در مدیریت کسب و کار

دوره و سمینارهایی که در این دپارتمان طراحی و برگزار می‌گردد:

کد دوره نام دوره طول مدت عمليات
EC-1
بررسي راهکارهاي ايجاد امنيت در تجارت الکترونيک
6 ساعت
رزرو
EC-152
تکنيک هاي جستجو موثر در اينترنت
3 ساعت
رزرو
EC-186
راهکارهاي مديريت کسب وکار و سودآوري در سايت علي بابا
6 ساعت
رزرو
EC-191
همايش تخصصي بهبود و توسعه پايدار کسب و کار هاي الکترونيکي
8 ساعت
رزرو
EC-207
دوره جامع ديجيتال مارکتينگ
15 ساعت
رزرو
EC-229
چگونه با تبليغ در رسانه هاي آنلاين درآمد خود را افزايش دهيم ؟
3 ساعت
رزرو
EC-255
اصول و راهکارهاي موفقيت در ديجيتال مارکتينگ در سال 2017
15 ساعت
رزرو
EC-175
اصول و ساختار راه اندازي تجارت الکترونيکي در کسب و کار
15 ساعت
رزرو
EC-346
آشنايي با مهارت هاي توليد محتوا و ارتقاي SEO در بازاريابي الکترونيکي
8 ساعت
رزرو
EC-376
دوره جامع پرورش کارشناس خبره بازاريابي ديجيتال
70 ساعت
رزرو
EC-377
اصلاحيه دوره جديد
8 ساعت
رزرو
EC-384
اصول و تکنيک هاي استفاده از شبکه اجتماعي حرفه اي لينکدين
6 ساعت
رزرو
EC-394
توليد ويديو در 10 دقيقه براي استفاده در شبکه هاي اجتماعي
6 ساعت
رزرو
EC-400
سمينار برندسازي شخصي در فضاي مجازي و کسب و کار
6 ساعت
رزرو
EC-401
تکنيک هاي بازاريابي،فروش و کسب درآمد در فضاي مجازي
6 ساعت
رزرو
EC-410
اصول و مباني تجارت الکترونيکي
30 ساعت
رزرو
EC-424
آشنايي با نحوه تنظيم اظهارنامه مالياتي و صورتهاي مالي
12 ساعت
رزرو
EC-441
از صفر تا صد راه اندازي کسب و کار آنلاين و بازاريابي ديجيتال
33 ساعت
رزرو

کد دوره نام دوره طول مدت عمليات
SI-23
سامانه ستاد -سامانه خريد مقام تشخيص و کارپرداز
3 ساعت
رزرو
SI-26
سامانه ستاد -سامانه خريد تکميلي
3 ساعت
رزرو
SI-27
سامانه ستاد -سامانه جامع مناقصه
3 ساعت
رزرو
SI-28
سامانه ستاد -سامانه جامع مناقصه تکميلي
3 ساعت
رزرو
SI-29
سامانه ستاد -سامانه جامع مزايده
3 ساعت
رزرو
SI-40
آموزش خصوصي مناقصه گران سامانه ستاد
3 ساعت
رزرو
SI-134
سامانه ستاد - جلسه ثبت نام
2 ساعت
رزرو
SI-135
سامانه ستاد - جلسه توجيهي رابطين
2 ساعت
رزرو
SI-136
آموزش خصوصي مزايده گران سامانه ستاد
3 ساعت
رزرو
SI-177
آموزش خصوصي تامين کنندگان سامانه ستاد
3 ساعت
رزرو
SI-309
روش هاي نوين تامين و تدارک در سازمانها-مقدماتي
6 ساعت
رزرو
SI-310
روش هاي نوين تامين و تدارک در سازمانها-پيشرفته
9 ساعت
رزرو
SI-383
روش هاي نوين تامين و تدارک در سازمانها-متوسطه
3 ساعت
رزرو