«
»

حقوق و قوانین کسب و کار

آخرین دیدگاه‌ها

  در دپارتمان حقوق و قوانین کسب و کار ، رویدادهای آموزشی با هدف زیر طراحی و برگزار می گردد :

  • آشنایی با قوانین و مقررات راه اندازی و مدیریت کسب و کار
  • آشنایی با امور حقوقی داخلی و بین المللی
  • بررسی قوانین و مقررات حاکم بر قراردادهای داخلی و بین المللی

  دوره و سمینارهایی که در این دپارتمان طراحی و برگزار می‌گردد:

  کد دوره نام دوره طول مدت عمليات
  CL-45
  آشنايي مقدماتي با روش هاي حل و فصل اختلافات تجاري
  3 ساعت
  رزرو
  CL-46
  بررسي نکات کليدي در تنظيم انواع قراردادهاي بازرگاني بين المللي
  4 ساعت
  رزرو
  CL-216
  داوري داخلي 1
  8 ساعت
  رزرو
  CL-249
  حمايت گمرک جمهوري اسلامي از توليدکنندگان
  4 ساعت
  رزرو
  CL-275
  اصول و چهار چوب تهيه و تنظيم قرارداد هاي بين المللي
  18 ساعت
  رزرو
  CL-305
  بررسي 15 اشتباه رايج در قراردادهاي بين المللي
  3 ساعت
  رزرو
  CL-316
  سمينار آشنايي با قانون مدني، اصول و ساختار حاکم بر قراردادها
  4 ساعت
  رزرو
  CL-320
  مديريت ادعا در پروژه
  8 ساعت
  رزرو
  CL-331
  اصول و چهارچوب تنظيم قراردادهاي داخلي
  24 ساعت
  رزرو
  CL-349
  عارضه يابي قراردادهاي تجاري
  3 ساعت
  رزرو
  CL-350
  بررسي شيوه هاي حل و فصل اختلافات تجاري
  3 ساعت
  رزرو