«
»

روانشناسی فروش و بازاریابی

سرفصل و محتوا :

  • شناخت انواع شخصیت مشتریان
  • انواع مسائل روانی در مذاکره ها
  • زبان بدن در فروش و بازاریابی

تاریخ و ساعت برگزاری : سه شنبه ها از ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰

Tags: , ,