«
»

سازمان توسعه تجارت ایران

سمینار راهکارهای مدیریت و کاهش هزینه واردات

سمینار راهکارهای مدیریت و کاهش هزینه وارداتمدرس : آقای دکتر رحیم محترم دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران تالیف 12 جلد کتاب کاربردی در حوزه بازرگانی بین الملل بیش از 10 سال سابقه آموزش در دانشگاه تهران، مرکز آموزش بازرگانی، بانک مرکزی و .... در حوزه های تخصصی بازرگانی بین المللی سابقه مذاکره، تنظیم و بررسی بیش ادامه

سمینار بررسی 15 اشتباه رایج در قراردادهای بین المللی بازرگانی

سمینار بررسی 15 اشتباه رایج در قراردادهای بین المللی بازرگانیمدرس : آقای دکتر رحیم محترم دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران تالیف 12 جلد کتاب کاربردی در حوزه بازرگانی بین الملل بیش از 10 سال سابقه آموزش در دانشگاه تهران، مرکز آموزش بازرگانی، بانک مرکزی و .... در حوزه های تخصصی بازرگانی بین المللی سابقه مذاکره، تنظیم و بررسی بیش ادامه

دومین نشست تخصصی ایران و چین

دومین نشست تخصصی ایران و چینبا حضور تجار و بازرگانان کشور چین تاریخ و ساعت : 28 الی 31 شهریور ساعت 10 تا 18 محل : نمایشگاه شهر آفتاب شهریه : برگزاری این نشست با حمایت مرکز آموزش بازرگانی کشور رایگان می ادامه

کارگاه های عملیاتی بازرگانی

کارگاه های عملیاتی بازرگانیبا توجه به راه اندازی سایت کامپیوتری مرکز به زودی کارگاههای عملی برگزار خواهد ادامه

برگزاری دوره های بازاریابی

برگزاری دوره های بازاریابیبرگزاری دوره های بازاریابی به زودی انجام خواهد شد. این دوره ها با مدیریت قسمت بازاریابی مرکز . با تدریس اساتید خبره اجرا خواهد ادامه

باتوجه به تعیین سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی انتخاب نشان (برند) های تجاری برتر داخلی توسط هیات محترم وزیران، هرگونه اقدام توسط مجموعه های دیگر بدون اخذ مجوز رسمی از این سازمان، تخلف محسوب شده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

Tags: ,