«
»

نتایج آزمون سندیکای آسانسور

آموزش مجازی اینکوترمز ۲۰۲۰

آموزش مجازی اینکوترمز ۲۰۲۰( این دوره به صورت مجازی و آنلاین برگزار خواهد شد ) تاریخ برگزاری :  شنبه ۱۶ فروردین - یک شنبه ۱۷ فروردین - شنبه ۲۳ فروردین ساعت ۱۷ تا ۲۰ به مدت ۹ ساعت   مدرس : جناب آقای رحیم محترم دكتراي مديريت بازاریابی بین الملل از دانشگاه تهــران و کارشناس ارشد امور ادامه

نتایج آزمون مدیرفنی و تکنسین آسانسور

شما می توانید با استفاده از جستجوی کد ملی خود از نتیجه اعلامی مطلع گردید.

تاریخ امتحانشماره کارت آزمونکد ملینتیجه آزموننمره(از۱۰۰)
1398/12/0663681270921371قبول24
1398/12/0663661292240288مردود17
1398/12/0663655100013028قبول25
1398/12/0663641261017382قبول30
1398/12/0663632539610862مردود7
1398/12/0663624172174353قبول22
1398/12/0663571270514288مردود15
1398/12/0663561290703809قبول23
1398/12/0663455110726485قبول26
1398/12/0663385650013950قبول29
تاریخ امتحانشماره کارت آزمونکد ملینتیجه آزموننمره(از۱۰۰)

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com