«
»

نتایج آزمون سندیکای آسانسور

آموزش مجازی اینکوترمز ۲۰۲۰

آموزش مجازی اینکوترمز ۲۰۲۰( این دوره به صورت مجازی و آنلاین برگزار خواهد شد ) تاریخ برگزاری :  شنبه ۱۶ فروردین - یک شنبه ۱۷ فروردین - شنبه ۲۳ فروردین ساعت ۱۷ تا ۲۰ به مدت ۹ ساعت   مدرس : جناب آقای رحیم محترم دكتراي مديريت بازاریابی بین الملل از دانشگاه تهــران و کارشناس ارشد امور ادامه

نتایج آزمون مدیرفنی و تکنسین آسانسور

شما می توانید با استفاده از جستجوی کد ملی خود از نتیجه اعلامی مطلع گردید.

تاریخ امتحانشماره کارت آزمونکد ملینتیجه آزموننمره(از۱۰۰)
1398/12/0663372630868230قبول33
1398/12/0663361292455535قبول24
1398/12/0663341220019011قبول27
1398/12/0663081270896148قبول24
1398/12/0663071293340138قبول26
1398/12/0663061240007655مردود20
1398/10/2460151289717461قبول26
1398/10/2460142630868230مردود21
1398/10/2460024132219895قبول27
1398/10/2460000569414458قبول25
تاریخ امتحانشماره کارت آزمونکد ملینتیجه آزموننمره(از۱۰۰)

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com