«
»

نتایج آزمون سندیکای آسانسور

آموزش مجازی اینکوترمز ۲۰۲۰

آموزش مجازی اینکوترمز ۲۰۲۰( این دوره به صورت مجازی و آنلاین برگزار خواهد شد ) تاریخ برگزاری :  شنبه ۱۶ فروردین - یک شنبه ۱۷ فروردین - شنبه ۲۳ فروردین ساعت ۱۷ تا ۲۰ به مدت ۹ ساعت   مدرس : جناب آقای رحیم محترم دكتراي مديريت بازاریابی بین الملل از دانشگاه تهــران و کارشناس ارشد امور ادامه

نتایج آزمون مدیرفنی و تکنسین آسانسور

شما می توانید با استفاده از جستجوی کد ملی خود از نتیجه اعلامی مطلع گردید.

تاریخ امتحانشماره کارت آزمونکد ملینتیجه آزموننمره(از۱۰۰)
1398/10/2459991270921371مردود21
1398/10/2459961272746739قبول23
1398/10/2459951292019875مردود15
1398/10/2459941270786148قبول30
1398/10/2459931288947321قبول29
1398/10/2459671270896148مردود20
1398/09/2657281220019011مردود20
1398/09/2657192219392511قبول32
1398/09/2657081292924608قبول29
1398/09/2657016209976182قبول27
تاریخ امتحانشماره کارت آزمونکد ملینتیجه آزموننمره(از۱۰۰)

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com