«
»

چهارمین همایش بهبود و توسعه پایدار کسب و کارهای الکترونیکی

آخرین دیدگاه‌ها

  هدف از برگزاری همایش :

  • هم افزایی سازمان ها و مراکز تخصصی فعال در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی
  • انتقال دانش و تجربه از طرف کسب و کارهای موفق
  • کمک به رشد و بازارسازی کسب و کارهای نوپا

  شعار همایش : کسب و کارهای آنلاین و بهبود شرایط زندگی

  برنامه های اجرایی همایش :

  • سخنرانی های تخصصی
  • ارایه تجربه های کسب و کارهای الکترونیکی
  • پنل تخصصی
  • ارایه ۷ کسب و کارهای الکترونیکی نوپا و شرح مدل کسب و کار
  • مسابقه
  • تقدیر و ارایه جایزه به سه کسب و کار الکترونیکی نوپا
  • نمایشگاه جانبی

  تاریخ برگزاری : یک شنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۷

  محل برگزاری : اصفهان – میدان فیض – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان – سالن همایش ها

  اطلاعات بیشتر و ثبت نام