«
»

کارگاه مقاله نویسی ISI

آخرین دیدگاه‌ها

  سرفصل و محتوا :

  • مقدمه و آموزش نکات کاربردی جستجو در پایگاه های اطلاعاتی استنادی
  • آشنایی با Online resource های مهم
  • آشنایی با مفاهیم (Impact Factor (IF، H-index و کاربرد JCR موسسه تامسون رویت
  • ارائه نکات کاربردی در نحوه نگارش عنوان (Title)
  • نگارش چکیده (Abstract)
  • نگارش مقدمه (Introduction)
  • آموزش نحوه نگارش روش کار (Methods)
  • نگارش نتایج (Results)
  • تبیین اصول نگارش بحث (Discussion)، نتیجه گیری (Conclusion) و منابع (References)
  • آموزش شیوه نگارش کاورلتر (Cover letter) و آموزش تهیه نامه پاسخ به داوری (Response letter)، نحوه اجرای فرمت مجلات
  • نحوه ارسال مقاله (Submission) و اخذ پذیرش (Acceptance)
  • رویکردهای صحیح انتخاب مجله (Journal selection)

  مدرس : آقای دکتر اسماعیل عبدا… زاده

  • دکتری منابع طبیعی
  • مدرس بیش از ۵۰ دوره آموزشی پایان نامه نویسی، مقاله نویسی، روش تحقیق و مصاحبه دکتری
  • داور بین المللی مجلات ISI
  • رتبه ۴ آزمون دکتری سراسری
  • مولف سه جلد کتاب در زمینه های روش تحقیق، مقاله نویسی

  شهریه :۱۸۰.۰۰۰تومان

  شامل:محتوای آموزشی استاد، دریافت گواهینامه رسمی از دانشگاه جامع علمی کاربردی و مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان، دو نوبت پذیرایی و ناهار

  مرحله 1 از 2

  50%