«
»

یک فنجان انگیزه

کارگاه های عملیاتی بازرگانی

کارگاه های عملیاتی بازرگانیبا توجه به راه اندازی سایت کامپیوتری مرکز به زودی کارگاههای عملی برگزار خواهد ادامه

برگزاری دوره های بازاریابی

برگزاری دوره های بازاریابیبرگزاری دوره های بازاریابی به زودی انجام خواهد شد. این دوره ها با مدیریت قسمت بازاریابی مرکز . با تدریس اساتید خبره اجرا خواهد ادامه

مهم ترین ویژگی افرادی که در شغلشان موفق هستند، چیست ؟

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان
isfbtc.ir
☎️ ۰۳۱-۳۶۲۸۳۹۲۹
@isfbtc

Tags: , ,