نتایج آزمون مدیرفنی و تکنسین آسانسور

شما می توانید با استفاده از جستجوی کد ملی خود از نتیجه اعلامی مطلع گردید.

تاریخ امتحانشماره کارت آزمونکد ملینتیجه آزموننمره(از۱۰۰)
1402/08/2383021270975137مردود16
1402/08/2383011112130373مردود17
1402/08/2383001240007655مردود20
1402/08/2382991271485664مردود21
1402/08/2382981111756971قبول32
1402/08/2382970017303291مردود-3-
1402/08/2382961250092231مردود
1402/08/2382951270419511مردود23
1402/08/2382941271831414مردود21
1402/08/2382931271027038مردود28
تاریخ امتحانشماره کارت آزمونکد ملینتیجه آزموننمره(از۱۰۰)