«
»

دومین نشست تخصصی ایران و چین

کارگاه های عملیاتی بازرگانی

کارگاه های عملیاتی بازرگانیبا توجه به راه اندازی سایت کامپیوتری مرکز به زودی کارگاههای عملی برگزار خواهد ادامه

برگزاری دوره های بازاریابی

برگزاری دوره های بازاریابیبرگزاری دوره های بازاریابی به زودی انجام خواهد شد. این دوره ها با مدیریت قسمت بازاریابی مرکز . با تدریس اساتید خبره اجرا خواهد ادامه

با حضور تجار و بازرگانان کشور چین

تاریخ و ساعت : ۲۸ الی ۳۱ شهریور ساعت ۱۰ تا ۱۸

محل : نمایشگاه شهر آفتاب

شهریه : برگزاری این نشست با حمایت مرکز آموزش بازرگانی کشور رایگان می باشد

Tags: