«
»

حفاظت شده: تنظیم قرارداد کار، قوانین و شرایط حقوق و دستمزد

آموزش مجازی اینکوترمز ۲۰۲۰

آموزش مجازی اینکوترمز ۲۰۲۰( این دوره به صورت مجازی و آنلاین برگزار خواهد شد ) تاریخ برگزاری :  شنبه ۱۶ فروردین - یک شنبه ۱۷ فروردین - شنبه ۲۳ فروردین ساعت ۱۷ تا ۲۰ به مدت ۹ ساعت   مدرس : جناب آقای رحیم محترم دكتراي مديريت بازاریابی بین الملل از دانشگاه تهــران و کارشناس ارشد امور ادامه

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید:

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com