آموزش مجازی ویژه نوروز

کلاسهای آموزش مجازی ویژه نوروز

آموزش مجازی
اینکوترمز ۲۰۲۰

کد کلاس: IN2020

مدرس: جناب آقای رحیم محترم

تاریخ شروع: ۹۹/۰۱/۱۶

تاریخ پایان: ۹۹/۰۱/۲۳

مدت زمان برگزاری: ۹ ساعت

شهریه: ۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال

پیش پرداخت: ۱۰۰ درصد

پایان مهلت ثبت نام

(VT-574) آموزش مجازی
تاثیر روابط عمومی مدرن بر توسعه بازار کسب و کارها

کد کلاس: ۱۲۰۰

مدرس: آقای سعید ابوالقاسمی

تاریخ شروع: ۹۹/۰۱/۱۲

تاریخ پایان: ۹۹/۰۱/۱۲

مدت زمان برگزاری: ۹۰ دقیقه

شهریه: ۴۷۰,۰۰۰ ریال

پیش پرداخت: ۱۰۰ درصد

ظرفیت تکمیل

(VT-561) آموزش مجازی
چگونه بازرگان شویم ؟
( بدون صدور گواهینامه )

کد کلاس: ۱۱۹۰

مدرس: آقای علی میرجمالی

تاریخ شروع: ۹۹/۰۱/۱۲

تاریخ پایان: ۹۹/۰۱/۱۲

مدت زمان برگزاری: ۹۰ دقیقه

شهریه: رایگان

پیش پرداخت: ۱۰۰ درصد

ظرفیت تکمیل