آموزش مجازی

تقویم کلاسهای آموزشی

آموزش مجازی

(VT-596) دوره جامع بورس (صفرتا صد)

کد کلاس: 1224

مدرس: آقاي گروه اساتيد

تاريخ شروع: 99/03/20

تاريخ پايان: 99/05/19

ساعت برگزاري: 17:00-19:00

مدت زمان برگزاري: 44 ساعت

شهريه: 12,000,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(VT-614) آشنايي با شيوه تحليل بنيادي شرکت ها در بورس اوراق بهادار

کد کلاس: 1249

مدرس: آقاي مهران عجمي

تاريخ شروع: 99/04/17

تاريخ پايان: 99/05/05

ساعت برگزاري: 17:30-19:30

مدت زمان برگزاري: 12 ساعت

شهريه: 2,100,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(VT-592) آموزش مجازي متقاضيان اخذ نمايندگي بيمه

کد کلاس: 1248

مدرس: آقاي گروه اساتيد

تاريخ شروع: 99/04/28

تاريخ پايان: 99/06/10

ساعت برگزاري: : - :

مدت زمان برگزاري: 160 ساعت

شهريه: 13,000,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

آموزش حضوری

(IT-41) مديريت خريد و سفارشات خارجي

کد کلاس: 1247

مدرس: آقاي شنتيا مظاهري

تاريخ شروع: 99/04/12

تاريخ پايان: 99/05/09

ساعت برگزاري: 09:00-12:00

مدت زمان برگزاري: 15 ساعت

شهريه: 2,000,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(BL-352) مکاتبات رسمي از طريق پست الکترونيکي به زبان انگليسي (Emailing )

کد کلاس: 1234

مدرس: خانم خديجه صادقيان

تاريخ شروع: 99/04/22

تاريخ پايان: 99/05/10

ساعت برگزاري: 18:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 8 ساعت

شهريه: 1,600,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(MS-611) دوره آموزشي طراحي فرايند فروش

کد کلاس: 1244

مدرس: آقاي احسان پيروز

تاريخ شروع: 99/04/25

تاريخ پايان: 99/04/25

ساعت برگزاري: 16:00-20:00

مدت زمان برگزاري: 4 ساعت

شهريه: 1,000,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام

(IT-613) مقررات وتشريفات گمرکي و بازرگاني و بررسي مسئوليت ها و تکاليف صاحبان کالا و کارگزاران گمرکي

کد کلاس: 1246

مدرس: آقاي گروه اساتيد

تاريخ شروع: 99/04/30

تاريخ پايان: 99/05/02

ساعت برگزاري: 13:30-17:30

مدت زمان برگزاري: 20 ساعت

شهريه: 6,200,000 ريال

پيش پرداخت: 100 درصد

ثبت نام