Aboutus

درباره ما

معرفی :

مرکز آموزش بازرگانی کشور از سال ۱۳۷۴ به عنوان بازوی آموزشی وزارت بازرگانی سابق و زیرمجموعه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی اغاز به فعالیت نمود و پس از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت ، همچنان به عنوان بازوی آموزشی موسسه توانسته است با توسعه کیفی و کمی فعالیتهای خود نقشی سازنده در جهت افزایش بهره وری منابع انسانی بخش صنعت، معدن، و تجارت کشور ایفا نماید.

مرکز آموزش بازرگانی کشور با داشتن ۳۳ نمایندگی استانی و محلی در سراسر کشور به عنوان بزرگترین شبکه آموزشی کشور تاکنون توانسته است ضمن ایجاد تعامل با سازمان ها و ارگان های وابسته به وزارت صمت در استان ها، به رشد و توسعه کسب و کارهای مستقر در حوزه جغرافیایی خود نیز کمک نماید.

این مرکز بعنوان یکی از مهمترین مراکز آموزشهای تخصصی کسب و کار نقشی فعال در جهت راهبری، مدیریت و اجرای آموزش‌های مورد نیاز در حوزه کسب و کار را در سطح کشور عهده دار می باشد .

این مرکز با شعار آموزش اثربخش کلید تحول در بخش کسب و کار کشور، تلاشی منسجم و هدفدار را در جهت ارتقای دانش، بینش و مهارت های حرفه‌ای شاغلان حوزه کسب و کار کشور در پیش گرفته و با استفاده از روشهای کاربردی در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی می‌کوشد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی کشور ایفاء نماید.

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان نیز از سال ۱۳۸۷ تاکنون توانسته است به عنوان یکی از نمایندگی های ممتاز کشور، در استان اصفهان جایگاه ویژه ای در توسعه خدمات آموزشی تخصصی داشته باشد.

فلسفه وجودی:

فعالیت به عنوان بازوی آموزشی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در استان اصفهان به منظور راهبری، مدیریت و اجرای آموزش‌های مورد نیاز در بخش کسب و کار استان در جهت پیشبرد اهداف راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توسعه بخش کسب و کار استان.
از جمله اصلی ترین فعالیت های مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان می توان به موارد زیر اشاره نمود :

 • برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی در حوزه صنعت، معدن و تجارت
 • برگزاری سمینارها و همایش ها ی تخصصی
 • اولین نمایندگی مرکز آموزش بازرگانی مورد تایید کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور
 • برگزاری دوره های آموزشی درون سازمانی
 • نماینده فروش کتاب ها و نشریات وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان اصفهان
 • نماینده فروش کتاب های اداره نشر وزارت امور خارجه در استان اصفهان
 • برگزاری دوره های آموزشی بهبود کسب و کار ویژه اتحادیه های صنفی
 • مشاور آموزشی بعضی از انجمن های مهندسی و پزشکی در استان اصفهان
 • برگزاری دوره های کارآفرینی و مدیریت کسب و کار
 • سابقه همکاری در برگزاری آموزش های مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف در اصفهان
 • ارایه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه بازرگانی
 • برگزاری بازدید های آموزشی تخصصی
 • کارگزار رسمی صندوق ضمانت صادرات ایران در استان اصفهان
 • مجری آموزش پروژه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) در استان اصفهان تا پایان سال ۱۳۹۵
 • دارای مجوز صدور و ابطال گواهی الکترونیکی (دفترRA) در استان اصفهان از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت