«
»

مدیریت و علوم اداری

آخرین دیدگاه‌ها

  در دپارتمان مدیریت و علوم اداری ، رویدادهای آموزشی با هدف زیر طراحی و برگزار می گردد :

  • آشنایی با علوم نوین مدیریت
  • آشنایی با علوم اداری مورد نیاز در انجام فعالیت های روزانه در محیط کسب و کار
  • راهکارهای توانمندسازی فردی و افزایش مهارت های فردی

  دوره و سمینارهایی که در این دپارتمان طراحی و برگزار می‌گردد:

  کد دوره نام دوره طول مدت عمليات
  MS-12
  بررسي اخرين قوانين و مقررات کار،رفاه و تامين اجتماعي در شرکت هاي تجاري و صنعتي
  6 ساعت
  رزرو
  OM-17
  دوره هدف گذاري و برنامه ريزي براي موفقيت در سال 95
  15 ساعت
  رزرو
  OM-25
  سمينار راهکارهاي يافتن شغل مناسب(پيام نور)
  3 ساعت
  رزرو
  OM-50
  گارگاه آشنايي با طراحي مدل کسب و کار بر اساس متد بوم استارتاپ ناب
  4 ساعت
  رزرو
  OM-146
  سومين سمينار تخصصي جراحي قرنيه
  16 ساعت
  رزرو
  OM-149
  خلاقيت و نوآوري و راهکارهاي پرورش آن
  6 ساعت
  رزرو
  OM-150
  مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
  56 ساعت
  رزرو
  OM-176
  آيين نگارش و مکاتبات اداري
  9 ساعت
  رزرو
  OM-203
  آشنايي با وظايف مسوولين دفاتر
  8 ساعت
  رزرو
  OM-219
  رفتار با افراد نا به حنجار سازمان
  4 ساعت
  رزرو
  OM-220
  روش هاي ايجاد مسئوليت پذيري کارکنان
  4 ساعت
  رزرو
  OM-221
  آداب و تشريفات و پذيرايي در سازمان ها و ....
  4 ساعت
  رزرو
  OM-230
  مغز برنده ( راهکارهايي براي افزايش کارايي مغز)
  3 ساعت
  رزرو
  OM-253
  مهارت هاي تصميم گيري فردي و گروهي
  3 ساعت
  رزرو
  OM-244
  آشنايي با اصول و ساختار قوانين و مقرات رفاه کار و تامين اجتمايي
  6 ساعت
  رزرو
  OM-252
  برگزاري مناقصات و نحوه ارائه پيشنهاد قيمت در نمايندگي اصفهان
  12 ساعت
  رزرو
  OM-254
  شناخت و ارتقاء مهارت هاي ارتباطي
  3 ساعت
  رزرو
  OM-256
  اصول و راهکارهاي مديريت اثر بخش جلسه
  3 ساعت
  رزرو
  OM-293
  سمينار رقابت در قرن بيست و يکم:نوآوري و خلق مدل کسب و کار
  2 ساعت
  رزرو
  OM-158
  تدوين استراتژي هاي چابک کسب و کار
  8 ساعت
  رزرو
  OM-268
  آشنايي با ان ال پي(NLP) و کاربردهاي آن در زندگي و کسب و کار
  2 ساعت
  رزرو
  OM-269
  ارزيابي استراتژيک عملکرد بر مبناي صورت هاي مالي
  16 ساعت
  رزرو
  OM-274
  شيوه انتخاب منابع انساني براي پست هاي سازماني(شايسته سالاري)
  4 ساعت
  رزرو
  OM-285
  ارزيابي عملکرد کارکنان و منابع انساني
  12 ساعت
  رزرو
  OM-287
  روانشناسي مشتري
  15 ساعت
  رزرو
  OM-288
  آشنايي با مسووليت هاي مهندسان و نظام مهندسي
  8 ساعت
  رزرو
  OM-290
  سمينار قوانين و مقررات بيمه و تامين اجتماعي و نقش آن در تنظيم قرارداد هاي عمراني و صنعتي
  4 ساعت
  رزرو
  OM-292
  سمينار آشنايي با قوانين مدني،اصول و ساختار حاکم بر قرارداد ها
  4 ساعت
  رزرو
  OM-297
  مشاهده و تحليل فيلم سخنراني پادشاه
  4 ساعت
  رزرو
  OM-301
  سمينار قوانين و مقررات حقوق تجارت و نقش آن در قرارداد هاي عمراني و صنعتي
  5 ساعت
  رزرو
  OM-291
  سمينار قوانين کار و مقررات ناظر بر انواع قرارداد هاي کار
  4 ساعت
  رزرو
  OM-322
  آشنايي با شيوه صحيح و اثربخش نگارش نامه هاي اداري
  4 ساعت
  رزرو
  OM-324
  مديريت استراتژيک کاربردي ويژه واحدهاي صنعتي
  15 ساعت
  رزرو
  OM-340
  سمينار راهکارهاي موفقيت در مديريت کسب و کارهاي صنفي
  3 ساعت
  رزرو
  OM-348
  اشتباه هاي رايج کسب وکارهاي نوپا و راه حل هاي نانوشته آن ها
  4 ساعت
  رزرو
  OM-364
  کارگاه بوم کسب وکار و شيوه تدوين آن
  2 ساعت
  رزرو
  OM-365
  آنچه براي راه اندازي کسب وکاردر دانشگاه به ما آموزش داده نشد؟
  3 ساعت
  رزرو
  OM-366
  چگونه شغل مناسب خود رابيابيم؟
  3 ساعت
  رزرو
  OM-371
  آشنايي بااصول وساختارقوانين ومقررات کار،رفاه وتامين اجتماعي درنمايندگي استان اصفهان
  6 ساعت
  رزرو