«
»

مدیریت کسب و کارهای صنفی

در دپارتمان مدیریت کسب وکارهای صنفی ، رویدادهای آموزشی با هدف زیر طراحی و برگزار می گردد :

  • آشنایی با قوانین و مقررات کسب و کارهای صنفی
  • بررسی راهکارهای توسعه و بهبود کسب و کارهای صنفی

دوره و سمینارهایی که در این دپارتمان طراحی و برگزار می‌گردد:

کد دوره نام دوره طول مدت عمليات
ST-281
بازاريابي و فروش فرش دستباف
32 ساعت
رزرو
ST-382
آشنايي با قوانين تعزيراتي و رسيدگي به شکايات صنفي
4 ساعت
رزرو