«
»

مدیریت کسب و کارهای صنفی

آخرین دیدگاه‌ها

  در دپارتمان مدیریت کسب وکارهای صنفی ، رویدادهای آموزشی با هدف زیر طراحی و برگزار می گردد :

  • آشنایی با قوانین و مقررات کسب و کارهای صنفی
  • بررسی راهکارهای توسعه و بهبود کسب و کارهای صنفی

  دوره و سمینارهایی که در این دپارتمان طراحی و برگزار می‌گردد:

  کد دوره نام دوره طول مدت عمليات
  ST-281
  بازاريابي و فروش فرش دستباف
  32 ساعت
  رزرو
  ST-382
  آشنايي با قوانين تعزيراتي و رسيدگي به شکايات صنفي
  4 ساعت
  رزرو