کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران

کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران

مقدمه:
یکی از عواملی که همواره موجبات نگرانی صادرکنندگان را فراهم می آورد، وجود ریسکهای سیاسی و تجاری در روند صادرات آنها میباشد، چرا که تحقق هر یک از این ریسکها موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی آنها می گردد. عدم وصول بموقع مطالبات از خریداران خارجی در اغلب اوقات صادرکننده را در تنگنای مالی قرارداده  و در نتیجه باعث ناتوانی وی در ایفای تعهدات مالی وی به اعتبار دهندگان داخلی و گاهی اوقات منجر به ورشکستگی کامل وی می گردد. بمنظور تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیتهای صادراتی خود و کاهش نگرانی آنها در این زمینه و ارائه پوششهای لازم به آنها در مقابل ریسکهای سیاسی و تجاری، دولتها اقدام به ایجاد شرکتهای بیمه اعتبار صادراتی می نمایند. این قبیل شرکتهای بیمه عمدتاً وابسته به دولت و متکی به حمایتهای مالی آن بوده و اغلب ریسکهایی را پوشش می دهند که معمولاً از سوی شرکتهای بیمه تجاری قابل پوشش نیستند. در این راستا و بمنظور تامین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و در نتیجه توسعه موثر صادرات غیر نفتی کشور، صندوق ضمانت صادرات ایران بعنوان یکی از زیرمجموعه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با شخصیت مالی و حقوقی مستقل تاسیس گردید. این صندوق به پشتوانه حمایتهای مالی دولت، علاوه بر پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می نماید.

ریسکهای تحت پوشش:

 • ریسکهای تجاری
  • استنکاف خریدار از قبول کالای صادرشده یا خدمت انجام شده.
  • عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر.
  • عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف.
 • ریسکهای سیاسی
  • بروز جنگ یا حالت جنگ.
  • تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن ، صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود.
  • اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود.
  • اعمال سیاستهای مربوط به محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار.
  • سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که موفق بهدریافت مطالبات خود نشود.
  • سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیات مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود.

به منظور کسب اطلاعات تکمیلی می توانید با دفتر کارگزاری به شماره ۰۳۱۳۶۲۸۳۹۲۹داخلی۲۲۲تماس حاصل فرمایید و یا از طریق تکمیل فرم زیر اطلاعات خود را ارسال فرمایید تا در اسرع وقت با شما تماس حاصل شود.