«
»

آزمون پایان دوره آموزشی اصول طرح نویسی عمومی

آزمون دوره آموزشی اصول طرح نویسی عمومی نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان

لطفا به موارد زیر توجه فرمایید:

  1. هر کاربر تنها مجاز است یکبار در آزمون شرکت کند. در صورت شرکت مکرر در آزمون اولین نمره با کسر ۱ نمره به ازاء هر بار شرکت مجدد در آزمون لحاظ خواهد شد.
  2. پس از ثبت اطلاعات شخصی و کلیک بر روی گزینه شروع آزمون، تا بارگذاری سوال ها صبر نمایید. 

شما باید عدد درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
شما باید متن درج کنید.
زمان ازمون به پایان رسیده است