«
»

خلاقیت و نوآوری

آخرین دیدگاه‌ها

  در دپارتمان خلاقیت و نوآوری ، رویدادهای آموزشی با هدف زیر طراحی و برگزار می گردد :

  • بکارگیری تکنیک های خلاقیت و نوآوری در مدیریت و توسعه کسب و کار
  • بررسی قوانین و مقررات حاکم بر ثبت اختراع

  دوره و سمینارهایی که در این دپارتمان طراحی و برگزار می‌گردد:

  کد دوره نام دوره طول مدت عمليات
  CR-212
  مباني با مالکيت فکري و ثبت اختراع
  3 ساعت
  رزرو
  CR-213
  آشنايي با حمايت بين المللي از اختراعات
  3 ساعت
  رزرو
  CR-214
  مباني خلاقيت و ايده پردازي
  4 ساعت
  رزرو
  CR-215
  ايده تا اختراع و حل مشکل در صنعت
  18 ساعت
  رزرو
  CR-223
  خلاقيت و کارآفريني
  3 ساعت
  رزرو
  CR-246
  خلاقيت قرضي(نواوري در شش گام از ايده گرفتن)
  8 ساعت
  رزرو
  CR-273
  هوش تجاري،نقش و کاربرد آن در مديريت کسب و کار
  6 ساعت
  رزرو
  CR-276
  مديريت استرس و زمان ويژه حسابداران
  8 ساعت
  رزرو
  CR-303
  خلاقيت،نوآوري و توليد ايده هاي نو
  3 ساعت
  رزرو
  CR-347
  مفهوم مهندسي ايده پردازي با رويکرد مهارت هاي حل مساله
  4 ساعت
  رزرو