آشنایی با اصول و ساختارهای بازرگانی بین المللی(چگونه بازرگان شویم)

دوره آموزشی آشنایی با اصول و ساختار بازرگانی بین المللی
( چگونه بازرگان شویم ؟ )

مدرس : آقای محمدرضا کریمی

  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  • کارشناس خدمات بازرگانی و صدور کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
  • کارشناس رسمی قوه قضائیه در امور گمرکی

سرفصل و محتوای دوره :

  • آشنایی با اصول و ساختار بازرگانی بین المللی
  • فرایند اخذ کارت بازرگانی
  • فرایند جاری در واردات و صادرات در ایران
  • برای حضور و موفقیت در عرصه بازرگانی بین المللی چه باید بدانیم؟