آشنایی با انواع هوش – با تاکید بر هوش هیجانی و راهکارهای تقویت و رشد آن

دپارتمان : مدیریت بازاریابی و فروش

 

کد دوره : MS174

 

مدت زمان :  ۳ساعت

 

سرفصل و محتوا :

  •  آشنایی با انواع هوش و کاربرد هریک
  •  آشنایی با هوش اجرایی و هیجانی
  •  راهکارهایی برای رشد و توسعه هوش هیجانی
  • نقش و جایگاه هوش هیجانی در کسب و کار

 

پیش نیاز : ندارد

 

مخاطب : کارشناسان و مدیران فروش، علاقه مندان به حوزه سخنرانی و فن بیان، کارشناسان و مدیران روابط عمومی