آشنایی با حمایت بین المللی از اختراعات

تاریخ برگزاری : جمعه ۵ بهمن ماه ۱۳۹۵

ساعت برگزاری: ۱۵ تا ۱۸

مدرس دوره: مهندس بیژن نصیری اعظم

مدیر مرکز مالکیت فکری فدراسیون بین المللی مخترعان
سرفصل و محتوا :
– تاریخچه حمایت بین المللی از اختراعات
– معاهده پاریس
– معاهده همکاری ثبت اختراعPCT
– تاثیر ادعانامه در نتیجه جستجوی بین المللی
– بررسی گزارش مکتوب سرچ
– جستجوی بین المللی اختراعات
– سازمان های بین المللی مربوطه

شهریه : ۱۰۰ هزار تومان

میزان و شرایط حمایت : ۶۵ درصد معادل ۶۵ هزار تومان
در این دوره ۵ نفر دانشجو و ۲۲ نفر با معرفی نامه از یک واحد صنعتی حق استفاده از این حمایت را دارا می باشند. ما بقی به صورت آزاد ثبت نام میگردند.برای تسهیل در ثبت نام، خواهشمند است کلیه فراگیران، ثبت نام و پرداخت شهریه خود را بصورت کامل انجام دهند و روز برگزاری دوره با ارایه اصل نامه معرفی و مدارک لازم، مبلغ حمایت شرکت شهرک های صنعتی را دریافت نمایند.