آشنایی با سیستم ثبت و سفارش الکترونیکی واردات کالا (ثبتارش)

دپارتمان : بازرگانی و تجارت بین الملل

 

کد دوره : IT48

 

مدت زمان : ۱۲ ساعت

 

سرفصل و محتوا :

  • آشنایی با سیستم ثبت و سفارش
  •  الکترونیکی واردات کالا (ثبتارش)

 

پیش نیاز :

 

مخاطب :