آشنایی با مراحل و نحوه ترخیص کالا در گمرک

دپارتمان : بازرگانی و تجارت بین الملل

 

کد دوره : IT33

 

مدت زمان : ۸ ساعت

 

سرفصل و محتوا :

  •  آشنایی با اسناد مورد نیاز جهت ترخیص کالا در گمرک
  •  آشنایی با مجوزهای لازم در ترخیص کالا
  •  بررسی روش های ترخیص کالا در گمرک
  •  آشنایی با گردش کار ترخیص کالا در گمرک

 

پیش نیاز :

 

مخاطب :