اولین همایش بین‏ المللی سیاست‏ های صنعتی و تجاری

با عنایت به توصیه‌های  ریاست محترم جمهور در آغازین روز سال جاری و تاکید بر تولید، صادرات و اشتغال به عنوان سه محور اصلی و مورد توجه در این سال، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در نظر دارد اولین کنفرانس بین المللی “سیاستهای صنعتی و تجاری برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد اشتغال” با هدف تبادل نظر در مورد سیاستهای صنعتی و تجاری مکمل سیاست‌های اقتصاد کلان اتخاذ شده توسط دولت و به منظور اطمینان از رشد بلند مدت اقتصاد صادرات محور و اشتغال ‌زا برگزار نماید. امید است دیدگاه ها و تجارب  بین المللی به سیاست گذاری اقتصادی مناسب تر در زمان تدوین برنامه ششم کمک نمایند.

محورهای همایش :

•    چشم انداز آینده صنعت و تجارت در جهان و جایگاه بالقوه جمهوری اسلامی ایران؛
•    تجارب موفق در سیاست‏های صنعتی و تجاری جهان و امکان الگوگیری از آن‏ها در ایران؛
•    تجربه توسعه اقتصادی با محوریت نفت و اثرات آن بر مسیر صنعتی‏ سازی صادرات محور و اشتغال زا؛
•    تجارب اولیه در ایران در زمینه سیاست‌های هدفگیری صنعتی  و ساختارهای تشویقی مرتبط؛
•    تدابیر کنونی اقتصاد کلان دولت و ارتباط آن با سیاست‏های صنعتی و تجاری؛
•    تبادل نظر در مورد ساز و کارهای هدف‌گیری منتخب رشته‏ ها و ارائه بسته‌های تشویقی جهت ارتقاء صادرات غیرنفتی و توسعه اشتغال؛
•    سیاست‌های اقتصاد کلان و فضای سرمایه‌گذاری جهت حمایت از سیاست‏ های تجاری و صنعتی صادرات محور و اشتغال بنیان؛
•    اقدامات ارتقاء دهنده توانمندی‏های بنگاهی در چارچوب سیاست‏ های صنعتی وتجاری؛
•    سیاست‏ های تجاری پشتیبان توسعه صنعتی صادرات محور و اشتغال بنیان به ویژه طی دوره الحاق به سازمان جهانی تجارت؛
•    سیاست‏ ها و راهبردهای صنعتی و تجاری در شرایط رفع یا تشدید تحریم‌ها با تکیه بر رویکرد اقتصاد مقاومتی؛
•    نقش سیاست‏ های صنعتی در تعمیق و ایجاد توازن در زنجیره ارزش؛
•    ملاحظات زیست محیطی  و سیاست صنعتی و تجاری؛
•    جایگاه صنایع “های‏-تک”  و دانش بنیان در سیاست صنعتی؛
زمان برگزاری : ۱۸ و ۱۹ مهرماه ۱۳۹۴

مکان برگزاری : مرکز همایش های بین المللی صدا وسیمای ج.ا.ایران