اینکوترمز 2010 نقش آن در قراردادهای تجاری

دپارتمان : بازرگانی بین المللی

 

کد دوره : IT36

 

مدت زمان : ۱۶ ساعت

 

سرفصل و محتوا :

  • مقدمه ای بر تجارت بین الملل شامل ابزارهای پرداخت ، نحوه انعقاد و بررسی روند تبادل اسناد درقرارداد تجاری و Proforma Invoice
  • بررسی الزامات مندرج در یک پیش فاکتور استاندارد
  • تعریف اینکوترمز
  • معرفی آخرین نسخه موجود اینکوترمز و مقایسه آن با نسخه های قبلی
  • بررسی لزوم درج اینکوترمز در قراردادهای تجاری
  • بررسی اهداف تنظیم و شکل گیری مجموعه واژگان اینکوترمز
  • بررسی واژه های اینکوترمز
  • مقایسه و بررسی تعهدات فروشنده و خریدار نسبت به یکدیگر از نگاه اینکوترمز

پیش نیاز :

  • دوره مدیریت خرید و سفارش های خارجی
  • آشنایی با اصول و مبانی بازرگانی بین المللی

 

مخاطب : دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی، فعالان حوزه بازرگانی بین المللی، وارد کننده، صادرکننده، تهیه و تنظیم کننده قراردادهای بازرگانی، مدیر و کارشناسان واحدهای بازرگانی بین الملل واحدهای صنعتی و تجاری