بازدید از اداره بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان(مجتمع های بندری شهید رجایی و شهید باهنر)

شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در راستای رسالت خود در مسیر توسعه صنایع و کسب و کارهای کوچک و متوسط برون گرا، صادرات محور، رقابت پذیر و دانش بنیان ، همواره می کوشد با استفاده از توان موجود و هم افزایی مراکز و سازمان های فعال در حوزه آموزش و پژوهش، در این مسیر بیش از پیش حرکت نماید.

برنامه ریزی و هماهنگی اجرای  بازدید از اداره بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز یکی از این گونه فعالیت های حمایتی است که با کمک و اجرای مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان انجام خواهد شد. امید است خوشه های کسب و کار، واحدهای صنعتی صادراتی و همچنین شرکت های مدیریت صادرات به عنوان اصلی ترین مخاطبان این بازدید بتوانند از این فرصت بوجود آمده در راستای توسعه بازار خود بهره کافی  و اثربخش   بهره مند گردند.

نکات ثبت‌نام:

نکته ۱ : از هر شرکت تنها یک نفر مشمول حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان (بازپرداخت ۵۰ درصد هزینه) خواهد شد.

نکته ۲ : شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان بین ۱۵ تا ۲۰ روز پس از تاریخ اتمام تور بازدید، مبلغ ۴.۹۰۰.۰۰۰ ریال (برابر با ۵۰ درصد از هزینه ها) را به حساب بازدیدکننده واریز خواهد نمود.

نکته ۳ :انجام ثبت نام در وب سایت اعلام شده، ارسال نامه معرفی و واریز کل مبلغ شهریه به منزله نهایی شدن ثبت نام می باشد.

نکته ۴ : به دلیل محدودیت در ظرفیت تور بازدید ، اولویت با عزیزانی است که فرآیند ثبت نام خود را سریع تر به پایان رسانده اند.

نکته ۵ : حضور عزیزانی که تمایل به ثبت نام در بازدید را دارند اما از طرف شرکت یا موسسه ای معرفی نخواهند شد، بلامانع می باشد با این تفاوت که مشمول حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان نخواهند شد.

نکته ۶ : به دلیل محدودیت در ظرفیت تور بازدید و لزوم برنامه ریزی دقیق، درصورتی که فرایند ثبت نام نهایی شود و بازدید کننده به هر دلیلی در تور شرکت ننماید، هیچ گونه مبلغی استرداد نخواهد شد.