بازدید از اداره کل گمرک استان اصفهان

بازدید از اداره کل گمرک استان اصفهان

در راستای اثربخش نمودن دوره های برگزار شده در حوزه امور گمرکی، مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان در هر فصل بازدیدی از اداره کل گمرک استان برگزار می نماید تا فراگیران بتوانند در کنار آموزش های امور گمرکی ، از نزدیک با فرایند اجرایی آشنا شوند.

در این بازدید ضمن مشاهده بخش های مختلف اداره کل گمرک ، با فرایند اظهار تا ترخیص کالا در گمرک اشنا خواهیم شد.

پس از تکمیل ثبت نام، همکاران ما با شما تماس گرفته و شیوه حضور و نحوه بازدید را به اطلاع شما خواهند رساند.

زمان برگزاری : پنجشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۴

شهریه ثبت نام : ۳۵۰.۰۰۰ ریال