بررسی آخرین قوانین و اصلاحات در مالیات های مستقیم و معافیت ها

دپارتمان : اقتصاد، حسابداری و مدیریت مالی

 

کد دوره : EA15

 

مدت زمان :  ۳ساعت

 

سرفصل و محتوا :

  •  آخرین تغییرات در قانون امور مالیاتی
  •  بررسی معافیت های قابل استفاده در قانون جدید

 

پیش نیاز :  آشنایی با قانون امور مالیاتی

 

مخاطب : دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت مالی، صاحبان کسب و کارهای صنفی – صنعتی و تجاری، مدیران و کارشناسان واحد حسابداری، تنظیم کننده دفاتر مالیاتی