برگزاری دوازدهمین و آخرین آزمون سراسری مدیران و تکنسین‌های فنی آسانسور اصفهان در سال 1401

آخرین آزمون سراسری مدیران و تکنسین های فنی آسانسور در سال ۱۴۰۱ در روز سه شنبه ۹ اسفندماه با حضور ۱۶ نفر مدیر و تکنسین فنی اصفهان در ساختمان مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان برگزار شد.

 

این آزمون با هماهنگی اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی، هر ماه در مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و شعبه اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی در اصفهان  به صورت حضوری برگزار می شود.

 

 

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان :

Isfbtc.ir                         ۰۳۱-۳۳۸۳