برگزاری دوره های آموزشی ویژه فرش دستباف در اصفهان

با هدف توانمندسازی فعالان حوزه فرش دستباف در اصفهان، شش عنوان دوره آموزشی توسط مرکز ملی فرش ایران با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، توسط مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان بر گزار شد.

این دوره‌ها که همگی در حوزه فرش دستباف می‌باشند و رسته‌های مختلف فعال را در بر می‌گیرد عبارتند از :

مدت زمان

(ساعت)

عنوان دوره ردیف

۱۲

اصول تحقیقات بازارهای جهانی در بازرگانی بین‌المللی فرش دستباف

۱

۱۲

مهارت های لازم برای راه اندازی کسب و‌کار و ورود به بازار کار

۲

۲۰

توانمند‌سازی رفوگران و مرمت‌کاران فرش دستباف ۳

۱۸

توانمند سازی ناظران فنی فرش دستباف

۴

۳۰

توانمندسازی فروشندگان فرش دستباف اصفهان

۵

۴۸ توانمندسازی هیات رئیسه تشکل‌های فرش دستباف اصفهان

۶

 

علی میرجمالی، مدیر مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان در این خصوص گفت:

با توجه به رسته‌های گوناگون و متنوع در حوزه فرش دستباف، نیاز است تا با هدف توانمندسازی فعالان در این بخش‌ها به رشد اقتصاد خانواده بزرگ فرش دستباف کمک شود. زنجیره وسیع فعالان فرش دستباف هریک می‌توانند نقشی تاثیرگذار در رشد بازار این محصول داشته باشند.

میرجمالی در ادامه گفت: این دوره‌ها که با حمایت مرکز ملی فرش ایران و همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان به صورت حضوری و هریک با مشارکت رسته‌های مرتبط به خود در شهر اصفهان برگزار شده، می‌تواند با هم‌افزایی بخش‌های دولتی و خصوصی مرتبط افزایش یافته و موجب تقویت و توانمندسازی فعالان این بخش‌ها شود.