برگزاری چهل و هشتمین آزمون سراسری مدیران و تکنسین‌های فنی آسانسور اصفهان

چهل و هشتمین آزمون سراسری مدیران و تکنسین های فنی آسانسور در شهریورماه در روز سه شنبه ۲۱ شهریور با حضور ۱۹ نفر مدیر و تکنسین فنی اصفهان در ساختمان مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان برگزار شد.

این آزمون با هماهنگی اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی، هر ماه در مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان و شعبه اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی در اصفهان  به صورت حضوری برگزار می شود.

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

isfbtc.ir

☎️ ۰۳۱-۳۳۸۳

Instagram (https://www.instagram.com/isfbtc/)