تمدید جوازهای تاسیس صادره تا پایان خرداد ۹۹

 تمدید جوازهای تاسیس صادره تا پایان خرداد ۹۹
تمدید جوازهای تاسیس صادره تا پایان خرداد ۹۹

اخبار تجارت و بازرگانی داخلی و بین المللی

📣 تمدید جوازهای تاسیس صادره تا پایان خرداد ۹۹

🔹بر اساس نامه ارسالی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌کلیه جوازهای تاسیس صادره معتبر بوده و بدون نیاز به مراجعه و درخواست متقاضیان، تا پایان خرداد ۹۹ دارای اعتبار می باشد.

(#آموزش #صادرات #واردات #تجارت #ارز #گمرک #کارت_بازرگانی #اتاق_بازرگانی #بازرگانی #آموزش_بازرگانی )