دریافت رتبه الف در بین نمایندگیهای کشور

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

در اعتبارسنجی جدید همانند سالهای گذشته با دریافت رتبه الف (بالاترین رتبه نمایندگیهای مرکز آموزش بازرگانی کشور) در سال ۹۸ نیز افتخار خدمتگزاری و پاسخگویی به اعتماد شما مخاطبین را دارد. 

همواره اعتماد شما دانشپذیران و مخاطبین عزیز باعث افتخار مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان بوده و ضمن سپاسگذاری از شما عزیزان امیدواریم در سال ۱۳۹۸ نیز بتوانیم با برگزاری دوره های آموزشی جدید و خلاق و همچنین ارائه خدمات مناسب باز هم مفتخر به کسب این عنوان شویم.