در راستای مسوولیت اجتماعی: راه اندازی وب سایت خیریه سالمندان صادقیه اصفهان

در راستای مسوولیت اجتماعی : راه اندازی وب سایت خیریه سالمندان صادقیه اصفهان

در راستای مسوولیت اجتماعی مرکز آموزش بازرگانی اصفهان وب سایت خیریه سالمندان صادقیه اصفهان ایجاد و بر روی سرور مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان بارگذاری گردید. این وب سایت شامل معرفی، اخبار، واحدها، گالری تصاویر و مهرورزی به صورت پرداخت الکترونیکی می باشد.

علاقمندان و همراهان مرکز با عنایت به روحیه خیرخواهی و نوع دوستی می توانند از طریق این سایت نسبت به پرداخت و مهرورزی به این خیریه اقدام نمایند.

  • برای بازدید از سایت اینجا کلیک کنید.
  • برای پرداخت الکترونیکی اینجا کلیک کنید.