دوره آموزش ستاد

دوره آموزشی کاربردی فرایند فروش کالا و خدمات به دستگاه های دولتی

چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۹ تا ۱۲

کسب اطلاعات بیشتر ارسال کد SI177