دوره ایده های نو

سلسله رویدادهای آموزشی مدیریت ایده های نو

جلسه اول – خلاقیت، نوآوری و تولید ایده های نو

سرفصل و محتوا :

خلاقیت و نوآوری
طبقه بندی ایده ها
ایده یابی و پرورش آن
آشنایی با سازمان های مرتبط
مزایای یک ایده پرورش یافته
منطقی سازی و ثبت ایده
چگونگی راه اندازی کسب و کار و کارآفرینی با استفاده از ایده ی نو

 

مدرس : آقای محمد قنبری

* رابط نمایندگی فدراسیون بین المللی مخترعان(IFIA) در ج.ا.ایران – استان اصفهان

 

تاریخ و ساعت برگزاری:

سه شنبه ۴ مهرماه ۱۳۹۶

ساعت ۱۷ تا ۲۰