دوره جامع امور مالیاتی ( آنچه از مالیات باید بدانیم )

دپارتمان :  اقتصاد، حسابداری و مدیریت مالی

 

کد دوره : EA11

 

مدت زمان : ۲۴  ساعت

 

سرفصل و محتوا :

  • آشنایی با قوانین مالیاتی در رابطه با عملکرد شرکتها ، مالیات
  • مشاغل، حقوق، تکلیفی و سرفصلهای مربوطه
  •  آشنایی با قوانین مالیاتی در رابطه با ارزش افزوده و ماده ۱۶۹
  •   تهیه اظهارنامه‌های مربوطه در شقوق مختلف مالیاتی
  •  آشنایی با جرائم و معافیتهای مطروحه
  •  ثبت اسناد به صورت تکنیکال / تطابق مانده حساب ها با اظهارنامه
  •   تهیه صورت گردش مواد / تکمیل اظهارنامه
  •  تهیه اظهارنامه بند ب مشاغل
  •  نگاهی به تغییرات ایجاد شده در آخرین اصلاحات قانون

 

پیش نیاز :

 

مخاطب :