دوره مدیریت خرید و سفارش های خارجی

دوره مدیریت خرید و سفارش های خارجی

مدت زمان : ۱۶ ساعت

آغاز دوره : از ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶ روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

مخاطبان : علاقه مندان به امور بازرگانی بین المللی، افرادی که علاقه مند به آموزش علمی واردات هستند

برای کسب اطلاعات بیشتر: ارسال کد IT9 به شماره ۵۰۰۰۲۱۳۶۲۸۳۹۲۹