راهکارهای موفقیت در فن بیان، مهارتهای ارتباط کلامی و سخنرانی

. چرا در مصاحبه های شغلی نمی توانم موفق شوم؟
. چرا تاکنون نتوانسته ام برای ایده های خودم، حامی یا سرمایه گذار خوبی پیدا کنم؟
. چرا نمی توانم دانش و مهارتهای خودم رو به دیگران منتقل کنم؟
. چرا برای برقراری ارتباط با دوستان و همکاران دچار مشکل هستم؟
در این سمینار به راهکارهای موفقیت در مهارتهای ارتبا ط کلامی و سخنرانی پرداخته می شود

محل برگزاری : خیابان جهاد روبروی مدرسه دهخدا کوچه صفا کوچه شاداب فرهنگسرای پرسش

شهریه:
ثبت نام عادی : ۱۰۰.۰۰۰ تومان
ویژه فراگیران دوره خلاقیت و کارآفرینی خانه جوان شهرداری ۲۵.۰۰۰ تومان