سمینار روشهای مبارزه با رقبا و رهبری در بازار

عنوان سمینار : مدیریت بازار و سرمایه بازار با چشم انداز ۲۰۲۰

تاریخ برگزاری : جمعه ۱۶ تیرماه ۱۳۹۶ ساعت ۸ تا ۱۷
اساتید سمینار:

∗آقای دکتر حسین وظیفه دوست 

استاد و عصو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

رییس انجمن علمی مدیریت اجرایی ایران 

مشاور بازاریابی و تبلیغات

عنوان سخنرانی : رمز کامیابی در بازار

∗آقای دکتر امیر اخلاصی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدیر دوره های MBA و DBA دانشگاه تهران

مشاور بازاریابی و برندینگ 

عنوان سخنرانی : پارادایم جدید برندینگ From Positionig the Brand to Framing the Subcategory

∗آقای دکتر عبدالرضا حافظی 

عضو انجمن مدیریت منابع انسانی امریکا SHRM 

عضو افتخاری انجمن مدیر یت منابع انسانی ایران

مدرس، مربی و مشاور مدیریت منابع انسانی و رهبری 

عنوان سخنرانی : پارادایم های نوین در رهبری سرمایه انسانی

و با حضور افتخاری جناب آقای بهروز فروتن

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

مشاو رعالی صنایع غذایی کشور

کارآفرین برتر ملی

بنیانگذار صنایع غذایی بهروز

محل برگزاری :

میدان فیض –  سالن همایش های اتاق بازرگانی صنعت و معدن استان اصفهان

شهریه :

* ۱۹۵.۰۰۰ تومان

شامل حضور در سمینار و استفاده از محتوای آموزشی، دریافت بسته آموزشی، دو نوبت پذیرایی میان وعده، صرف ناهار ،دریافت دو گواهی نامه از طرف اداره کل ارشاد اسلامی استان اصفهان و از طرف مرکز آموزش بازرگانی کشور

شهریه برای دانشپذیران مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

۱۲۵.۰۰۰ تومان می باشد.