سمینار نقش زبان و فرهنگ در توسعه بازرگانی بین المللی

استاد سخنران: عباس حمزوی

زمان برگزاری : ۲۶آذرماه۱۳۹۳ ساعت ۱۶ الی ۱۸

محل برگزاری : اتاق بازرگانی استان اصفهان – سالن همایشها

 

– چین چگونه غول بازرگانی جهان شد؟
– درک جذابیت های بازرگانی در تجارت با چین
– آشنایی افراد حرفه ای و آینده نگر با ویژگی های استراتژیک بازار چین
– کشف نیازهای پنهان بازار و عطش بازرگانی در سرزمین اژدهای سرخ
– نقش مؤثر و کارآمد آشنایی با فرهنگ، زبان، آداب و رسوم چینی ها در پیشبرد برنامه های تجاری
– ارائه نمونه هایی از فعالیت های حرفه ای موفق در صادرات محصول به کشور چین.