عوارض صادراتی بعضی از محصولات صیفی

بر اساس نامه ارسالی از طرف دفتر مدیر مدیرکل صادرات گمرک ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

 

 درخصوص عوارض صادراتی برخی محصولات صیفی (سیب زمینی، گوجه فرنگی غیرگلخانه ای و پیاز مطابق با شرح و کد تعرفه های اعلامی و میزان درصد عوارض متعلقه) از تاریخ ابلاغ نامه مذکور ((١۴٠١/٠٨/٢٢تا پایان آذر ماه سال جاری جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد.

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان :

Isfbtc.ir                         ۰۳۱-۳۳۸۳