فراخوان حضور در نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران در سوریه

نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران در سوریه اول تا ۸ آذرماه ۱۴۰۲ با همکاری مرکز تجاری  ایران در سوریه دمشق با حمایت سازمان توسعه تجارت ایران برگزار خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

isfbtc.ir

☎️ ۰۳۱-۳۳۸۳

 (https://www.instagram.com/isfbtc/) Instagram

aparat (https://www.aparat.com/isfbtc)