فروش ویژه ( راهکارهایی برای ارتقای مهارت های فروش )

دپارتمان :  مدیریت بازاریابی و فروش

 

کد دوره : MS225

 

 

سرفصل و محتوا :

  • خصوصیات فروشنده موفق
  • مهارت های ارتباط موثر با مشتری
  •  تکنیکهای اعتماد سازی مشتری
  •  آمادگی برای جلسات فروش حضوری
  •  تکنیکهای فروش و بیان قیمت
  •  شناسایی ترس های مشتری و غلبه بر آنها
  •  مدیریت اعتراضات مشتریان و متقاعد سازی آنها و بستن فروش

 

پیش نیاز :

 

مخاطب :