مدیریت بازار

میزان محبوبیت تبلیغات بومی (محتوای سفارشی یا رپورتاژ آگهی) نسبت به محتوای عادی یک رسانه

مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان
isfbtc.ir
☎️ ۰۳۱-۳۶۲۸۳۹۲۹
@isfbtc