مدیریت خرید و سفارشات خارجی

 

دپارتمان :  بازرگانی و تجارت بین الملل

 

کد دوره : IT9

 

مدت زمان : ۱۶ ساعت

 

سرفصل و محتوا :

  •  بررسی علل لزوم تجارت بین المللی
  •  آشنایی با طرف های درگیر در تجارت بین المللی
  •  بررسی ریسک های موجود در بازار از نگاه طرف های درگیر و راه های کاهش آن
  •  آشنایی با راه های یافتن فروشنده مناسب
  •  آشنایی با مراحل ثبت یک قرارداد خرید خارجی
  •  پیش فاکتور و ویژگی های استاندارد آن
  •  آشنایی با روش های پرداخت بین المللی و بررسی معایب و مزایای هر یک
  •  قوانین و مقررات حاکم و بررسی راه های اقامه دعوی در صورت نقض تعهدات
  •  آشنایی با واژگان و مفاهیم مرتبط